យ៉ាងណាក៏ស្នេហ៍អូន🥀💔 - SaD Remix 🚀Fly Song Sad •Seng RMX 😥កំដរអូនត្រឹមពេលគ្មានគេ( yang na kor s'ner o

40 918 Shikime 4,2 mln

👉សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន🙏

☑️សូមអធ្យាស្រ័យរាល់កុំហុសឆ្គងណាមួយដែលកើតមានដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមខំមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ចូលមកកាន់ facebook របស់ខ្ញុំបាទដែលមាន_ling_នៅខាងក្រោមវិដេអូ ។
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
⚠️សូមអធ្យាស្រ័យរាល់ម្ចាស់ឆានែលធំៗ ម្ចាស់
ផលិតកម្ម ម្ចាស់បទ ដែលបានយកមកផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
◼️Fb: bro.linsarybot
📞 : 0972864773
➡️សូមជួយចុច subscribe មួយផងណា🙏
SUBSCRIBE CHANAL
📲មានទទួលស៊ែរវីដេអូតម្លៃសមរម្យ💰
📲ទទួលដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 📞


#កំដរអូនពេលគ្មានគេ
#SaD_Remix
#ពេលដែលលំបាកអូនទាក់ទងបង

Komente

 1. ជា វណ្ណៈ
  ជា វណ្ណៈ
  9 orë më parë

  Hi Bro

 2. Sreynit BTB
  Sreynit BTB
  11 orë më parë

  បទនេះពិរោះណាស់

 3. Chittra BCT
  Chittra BCT
  Ditë më parë

  Love

 4. Try Kh
  Try Kh
  5 ditë më parë

  we ow

 5. MINEA official
  MINEA official
  5 ditë më parë

  Ammm idol 1+💕🤟

 6. Chey Meanhour
  Chey Meanhour
  5 ditë më parë

  hi

 7. Khä Khä
  Khä Khä
  7 ditë më parë

  😒💗

 8. Cheang Va
  Cheang Va
  9 ditë më parë

  sad ចុយម្រាយ

 9. Brø Van Official
  Brø Van Official
  10 ditë më parë

  Amm brother sml. កុំភ្លេចមកលេងវិញផងបាទ💯💯👌

 10. Kim heng
  Kim heng
  10 ditë më parë

  Mnak zeii ng Bii Lis men B😷

 11. Ah Kool
  Ah Kool
  11 ditë më parë

  song name?

  1. BoY - Lin_ツ
   BoY - Lin_ツ
   11 ditë më parë

   យ៉ាងណាក៏ស្នេហ៍អូន

 12. Mrr Care
  Mrr Care
  13 ditë më parë

  Ex ☹️

 13. ALy ALy
  ALy ALy
  13 ditë më parë

  ឡូយណាសប្រូ

 14. Bronang KH
  Bronang KH
  14 ditë më parë

  យ៉ាងណាក៏ស្នេហ៍អូន✌️

 15. Nan Facke
  Nan Facke
  15 ditë më parë

  Amm💔😑🙇‍♀️

 16. សុខ នី
  សុខ នី
  15 ditë më parë

  😘

 17. Vi Go
  Vi Go
  16 ditë më parë

  ពិរោះណាស់

 18. Mrr Chom Rouen
  Mrr Chom Rouen
  18 ditë më parë

  Hi ប្រូ

 19. Free Fire
  Free Fire
  18 ditë më parë

  😥🙂🙃

 20. sralao Phoneshop
  sralao Phoneshop
  20 ditë më parë

  😔🖤🖤🖤🖤🖤🖤💕😿🫂

 21. Dyna rokakong
  Dyna rokakong
  20 ditë më parë

  Loy nas

 22. Joy Hunii
  Joy Hunii
  21 ditë më parë

  Sad

 23. KEMY LY
  KEMY LY
  21 ditë më parë

  doch nh nas

 24. Gs Hsj
  Gs Hsj
  22 ditë më parë

  😀😀

 25. ratha single
  ratha single
  22 ditë më parë

  🇰🇭💔💔💔😓😓😓💞💔🥀🥀🥀🌹🥀🥀🥀🥀🥀🥀

 26. Thon chan thy
  Thon chan thy
  23 ditë më parë

  Ok

 27. Mak Thea
  Mak Thea
  23 ditë më parë

  បានកនបវាវ,និង

 28. B Sa
  B Sa
  24 ditë më parë

  ពិរោះណាស់បង💖

 29. Chea SreyOun
  Chea SreyOun
  24 ditë më parë

  Like

 30. qmhsa oabe
  qmhsa oabe
  25 ditë më parë

  {\_/} (^_^) />♥️

 31. Ah Ta
  Ah Ta
  26 ditë më parë

  បងធ្វេីអោយញុមមួយបានអត់

  1. BoY - Lin_ツ
   BoY - Lin_ツ
   26 ditë më parë

   Inbox Fb me

 32. Dara Sombopo
  Dara Sombopo
  27 ditë më parë

  Blgyusv

 33. Bro Sopen
  Bro Sopen
  27 ditë më parë

  ត្រូវរឿងញុមណាស់😥😥😥😥😥

 34. BroTem pp
  BroTem pp
  27 ditë më parë

  U

 35. REACH X SKATE
  REACH X SKATE
  28 ditë më parë

  Love song

 36. Hg Hg
  Hg Hg
  28 ditë më parë

  លូយណាស់ldio

 37. ប្រូ ហូរ Kh
  ប្រូ ហូរ Kh
  28 ditë më parë

  Hmmm

 38. Sasasa Opk
  Sasasa Opk
  29 ditë më parë

  Sad nes 💔😓

 39. Mrr Thean
  Mrr Thean
  29 ditë më parë

  ខប់idol

 40. ធារី ធារី
  ធារី ធារី
  Muaj më parë

  ពីរោះណាស់

 41. NiaNia MK
  NiaNia MK
  Muaj më parë

  Yk pic je Mey mk post tt

 42. Phim Dav
  Phim Dav
  Muaj më parë

  យ៉ាងណាក៏ស្នេហ៍អូន🥺🤟

 43. Rin Sovanareach
  Rin Sovanareach
  Muaj më parë

  sl song mg hah idol

 44. N isi
  N isi
  Muaj më parë

  I Love you 😍

 45. Çhhãy gãmïñg
  Çhhãy gãmïñg
  Muaj më parë

  This is good 👍☺️

 46. Sothea mirror
  Sothea mirror
  Muaj më parë

  💖💖🤗🤗🤗🤗😩😩😩🇰🇭🇰🇭💖💖🇰🇭🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗💖💖💖💖😍😍💖💖😍💖😍💖😍💖💖😍😍💖😍😍😍😍💖😍💖😍💖😍💖😍😍💖😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 47. Seyha Net
  Seyha Net
  Muaj më parë

  Song trov rg mes 😷💔

 48. Vannda Heng
  Vannda Heng
  Muaj më parë

  Sad nas😭🥀

  1. sralao Phoneshop
   sralao Phoneshop
   20 ditë më parë

   😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

 49. Ta troll gaming
  Ta troll gaming
  Muaj më parë

  i love you ser 😊💖

 50. K-NN7A
  K-NN7A
  Muaj më parë

  emm😢❤

 51. Rith 2020 Ly
  Rith 2020 Ly
  Muaj më parë

  ញាុមស្រលាញ់បទនិងណាស់

  1. Houy Keang
   Houy Keang
   Muaj më parë

   ម៉ែនហើយញុមក៍ស្រឡាញ់បទនឹងដែល វាពិរោះខ្លាំងណាស់ idol ញុមក៍cuthដែល

 52. Boy _ Rith
  Boy _ Rith
  Muaj më parë

  Loy brother 🎶🎭👾+1

 53. Vi Vo
  Vi Vo
  Muaj më parë

  SI

 54. F ii R IT H OFFICEAl[ស្រុកបារាយណ៍]
  F ii R IT H OFFICEAl[ស្រុកបារាយណ៍]
  Muaj më parë

  Amm brother 🎶❤️

 55. BTSLOVE ARMY
  BTSLOVE ARMY
  Muaj më parë

  យ៉ាងណាក៏ស្នែហ៌បង 😩😩😩

 56. SaD Boy&Girl
  SaD Boy&Girl
  Muaj më parë

  My Idol 😍

 57. ŁŸ ŻÄ
  ŁŸ ŻÄ
  Muaj më parë

  I Love you 💖

 58. Lo Lo
  Lo Lo
  Muaj më parë

  Sad

 59. som chankk
  som chankk
  Muaj më parë

  🤧😰😢😢😢💔💔

 60. Vivo Vivo
  Vivo Vivo
  Muaj më parë

  Cute aii

 61. Ty boy K
  Ty boy K
  Muaj më parë

  ជាវខ្ញុំផង

 62. Uo Ra
  Uo Ra
  Muaj më parë

  Khmer good 💞🥰

 63. Nara Maria
  Nara Maria
  Muaj më parë

  Kob Song sad😪💔🥀

 64. Fii Rotha{Walker ll
  Fii Rotha{Walker ll
  Muaj më parë

  🌹ជួយសែយផង🌷បងពិរោះណាស🍄បងឡូយណាស់🌿🌸សូមអគុណណាស់បង💗❤

 65. ១២៣៤៥៦៧៨ gg
  ១២៣៤៥៦៧៨ gg
  Muaj më parë

  🥺

 66. ñä ñä x ÿøü
  ñä ñä x ÿøü
  Muaj më parë

  idol

 67. Bun nat
  Bun nat
  Muaj më parë

  ចែនិងឈ្មោះស្រីហុងត្រូវអត់🤧🤧

 68. Čĥøřøňâî pîčĥ
  Čĥøřøňâî pîčĥ
  Muaj më parë

  ញុមចូលចិត្តស្តាប់បទsadណាស់💔😔

 69. Pheakdey Gamer
  Pheakdey Gamer
  Muaj më parë

  ប្រូសងញុមវិញផង សង្ខឹមប្រូអត់រឹកចុះ☺️☺️☺️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  1. boy chai
   boy chai
   Muaj më parë

   😍

 70. Bennii ALG
  Bennii ALG
  Muaj më parë

  Song loy 😔💔🥀

 71. Khim Kunrothanak
  Khim Kunrothanak
  Muaj më parë

  𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙜❤

 72. Khmer Khmer
  Khmer Khmer
  Muaj më parë

  LOVE

 73. Sna Sna
  Sna Sna
  Muaj më parë

  Hi

 74. Shdj Shdj
  Shdj Shdj
  Muaj më parë

  ពីរោះណាស់

 75. OK HENG KH Yo
  OK HENG KH Yo
  Muaj më parë

  Sad 💔

 76. Rxa BaBé
  Rxa BaBé
  Muaj më parë

  កប់♥️🙂

 77. Mr Pan
  Mr Pan
  Muaj më parë

  GZafqv

 78. Da Da
  Da Da
  Muaj më parë

  សេដហើយ💔🥀😓មនុស្សកំដរ🤧🤧

 79. B7K LOVE GTMYL
  B7K LOVE GTMYL
  Muaj më parë

  ចូលមើលឆានែលញុមមួយបងលឹន🤘🖕🖕🥀

 80. Boun KimHak
  Boun KimHak
  Muaj më parë

  Muk doch kdit

 81. lida X Angela
  lida X Angela
  Muaj më parë

  Love song 💖

  1. lida X Angela
   lida X Angela
   Muaj më parë

   @PhøP X YøU love too💖😊

  2. PhøP X YøU
   PhøP X YøU
   Muaj më parë

   Love nak cmt ❤️🥺

  3. lida X Angela
   lida X Angela
   Muaj më parë

   @Gg Gguu មើលមិចបានដូច 😂

  4. Gg Gguu
   Gg Gguu
   Muaj më parë

   នឹងមែនម្ចាស់រូប🌼

  5. lida X Angela
   lida X Angela
   Muaj më parë

   @Ko Bro ja hi

 82. Mr Vid On The MiX
  Mr Vid On The MiX
  Muaj më parë

  Loy B and

 83. Ty koko
  Ty koko
  Muaj më parë

  Reimx2021

 84. Game Electronic
  Game Electronic
  Muaj më parë

  OMG 2.3M view

 85. CHANNDARA MORL
  CHANNDARA MORL
  Muaj më parë

  😔😔😓😓💔💔💘💘

 86. zèïï Lêñ
  zèïï Lêñ
  Muaj më parë

  ពឺតពឺត

 87. Fii Hour Walker
  Fii Hour Walker
  Muaj më parë

  Kob Bro

 88. Tbyvh18 mimi
  Tbyvh18 mimi
  Muaj më parë

  mm

 89. Taliburng
  Taliburng
  Muaj më parë

  2M Bat

 90. sok so mnita
  sok so mnita
  Muaj më parë

  ស្អាត

 91. Tola Tola
  Tola Tola
  Muaj më parë

  WoW 😂

 92. Khuug Tghjj
  Khuug Tghjj
  Muaj më parë

  😫

 93. ROUOK 9968
  ROUOK 9968
  Muaj më parë

  wow

 94. Ma Na
  Ma Na
  Muaj më parë

  💗💗💗💗💗💗

  1. Bong Na
   Bong Na
   Muaj më parë

   💔

 95. Fan សម្រាយរឿង
  Fan សម្រាយរឿង
  Muaj më parë

  Sis cute 😖💘💘💘

 96. Chinith Volar
  Chinith Volar
  Muaj më parë

  គាត់ឈ្មោះអ៉ឹមយុគម៉ីមេន😚

  1. da ra
   da ra
   Muaj më parë

   l

 97. Suy Phors sothea
  Suy Phors sothea
  Muaj më parë

  Kop

 98. Oppo A83
  Oppo A83
  Muaj më parë

  😔😔😔😔😔😔😔

 99. Kim Horng
  Kim Horng
  Muaj më parë

  kob mg b😙

 100. Jg Xy
  Jg Xy
  Muaj më parë

  😘😘