ប្រជុំបទល្បីៗក្នុង tik tok

9 314 Shikime 991 mijë

សុំបងប្អូនជួយចុច subsricberញុមម្នាក់មួយមកណា

Komente

 1. Kein GG
  Kein GG
  13 orë më parë

  លូយៗ

 2. កូនពៅ សុំរាប់អានផង
  កូនពៅ សុំរាប់អានផង
  5 ditë më parë

  😍☺️វីដីអូល្អណាស់ +1❤️🔔

 3. Lalha Lalha
  Lalha Lalha
  7 ditë më parë

  DgbddfnnathedomnaNBbutfwashefornome

 4. ម៉ៅ វាសនា ស្វាយរៀង
  ម៉ៅ វាសនា ស្វាយរៀង
  8 ditë më parë

  😘🥰🥰♥️✔️🇰🇭

 5. Kh Tt
  Kh Tt
  11 ditë më parë

  Hi

 6. MTKS 79M
  MTKS 79M
  13 ditë më parë

  GVM ❤️😊😘😘

 7. Bro Na
  Bro Na
  14 ditë më parë

  វានា ងកា

 8. Fii Hour Walker
  Fii Hour Walker
  18 ditë më parë

  Kob Bro 💕

 9. raសុខភី Vy081532264
  raសុខភី Vy081532264
  21 ditë më parë

  ខប់ៗ🤪🤪🤪

 10. Khmer Official
  Khmer Official
  24 ditë më parë

  ជួយវិញផង

 11. Øüñ ៚ Sml
  Øüñ ៚ Sml
  25 ditë më parë

  អែមម៉ងidol 🥰🥰🥰❤️

 12. l bb
  l bb
  26 ditë më parë

  េដកនក្រិត្យក្រម

 13. Ratha Ps
  Ratha Ps
  26 ditë më parë

  ឡូយកប់ហ្មង

 14. Borin Love
  Borin Love
  28 ditë më parë

  ឮឮ

 15. Zone Phone
  Zone Phone
  Muaj më parë

  💪💪💪💪💪💪💪💪💪🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫

 16. Min Tra
  Min Tra
  Muaj më parë

 17. Bn Bn
  Bn Bn
  Muaj më parë

 18. Kim Seng
  Kim Seng
  Muaj më parë

 19. Hom Hok
  Hom Hok
  Muaj më parë

  🚻🚼

 20. Bro LN
  Bro LN
  Muaj më parë

  👎🏼👌

 21. Heng Stor
  Heng Stor
  Muaj më parë

  បងអូន

 22. พร พีช
  พร พีช
  2 muaj më parë

  090817376

 23. Mr. THORNG Official
  Mr. THORNG Official
  2 muaj më parë

  ,✔️✔️

  1. Rgkv Ghbkavnld
   Rgkv Ghbkavnld
   2 muaj më parë

   ញុមចង់បានបទចឹងៗបានអត់

 24. Tha Smiel
  Tha Smiel
  2 muaj më parë

  Loy Nas sub I moy phong

 25. Korn Kanok
  Korn Kanok
  2 muaj më parë

  ហុុ

 26. Sopeak Single
  Sopeak Single
  2 muaj më parë

  😘😘😘🥀

 27. Ch Vh
  Ch Vh
  2 muaj më parë

  ខប់សារី

 28. CHON SOCHEA OFFICIAL
  CHON SOCHEA OFFICIAL
  2 muaj më parë

  OK Good music ,សងផងប្រូ

  1. khmer teamouy
   khmer teamouy
   Muaj më parë

   បទឡូយ

 29. bor យួន
  bor យួន
  2 muaj më parë

  ហាយ

 30. Remix2021[DJ NEW18] [}៚RIEPISEY៚{]
  Remix2021[DJ NEW18] [}៚RIEPISEY៚{]
  2 muaj më parë

  Loy nas bro

 31. CHEN Gaming
  CHEN Gaming
  2 muaj më parë

  Love

 32. LIFE KH love
  LIFE KH love
  2 muaj më parë

  ជួយចុចសាប់ញុមម្នាក់មួយផងបាទ

 33. ស្មី ស្មី
  ស្មី ស្មី
  2 muaj më parë

  លីនស៊ារៀលក្នុងមួយលីត្រឈាមឡើងខ្ពស់មានការប្រឈមនឹងមានមុខរបរលក់ដូរឆ្លៀតពេលនេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុរសម្នាក់ក្នុងរដ្ឋអូហៃយ៉ូនៅពេនិងជាគំរូមិនល្អបំផុតសម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនណាស់ព្រោះនារីមួយចំនួនបានលើកនៅក្នុងប្រទេសថៃចំណេះដឹងច្បាស់ថាការចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុនជាការសិក្សាមុខជំនាញបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ័ថាការធ្វើ៎

 34. Manata Tanama
  Manata Tanama
  2 muaj më parë

  Us prego que m'entengueu, encara no em desperto menys, va sortir, i si encara és amb mi, m'atreveixo a que també m'enteneuសុំតែប៉ុននឹងតេបើមិនបានញុមដឹងយាយថាមិចតេប្រាប

  1. Manata Tanama
   Manata Tanama
   2 muaj më parë

   Mes រោល

 35. Huy Huy
  Huy Huy
  3 muaj më parë

  ខប🎎

 36. แสง วิสนา
  แสง วิสนา
  3 muaj më parë

  ััีีีรึ

 37. Daniel Zigi
  Daniel Zigi
  3 muaj më parë

  Rfalfirst.info/load/ip-AXWfVZs2Bp30/video

 38. Mp Mp
  Mp Mp
  3 muaj më parë

  Ohkda

 39. Ma Ma
  Ma Ma
  3 muaj më parë

  សាច់នៅ

 40. พุด พุด
  พุด พุด
  3 muaj më parë

  Chop your voice

 41. Khmer Bro
  Khmer Bro
  3 muaj më parë

  ពិរោះណាស់

 42. Chan Thy
  Chan Thy
  3 muaj më parë

  Kkkkk

 43. គីមលាង Lelang
  គីមលាង Lelang
  3 muaj më parë

  យឿតលាង​

  1. គីមលាង Lelang
   គីមលាង Lelang
   3 muaj më parë

   2021

 44. Dj Hiev Cambodia
  Dj Hiev Cambodia
  3 muaj më parë

  ខប់

 45. Raa Sky
  Raa Sky
  3 muaj më parë

  គ្រុមភ្លេងខ្មែរកគ្ទឹមគ្រុមសុភីសុគ្ធនធី

 46. cambodia tg
  cambodia tg
  3 muaj më parë

  លឮ៥យឥយឥ

 47. Ao Ao
  Ao Ao
  3 muaj më parë

 48. Touch Khiev
  Touch Khiev
  3 muaj më parë

  Ramix 2020/2021

 49. សំណាង ស្វាយជ្រុំ
  សំណាង ស្វាយជ្រុំ
  3 muaj më parë

  ❤️❤️❤️❤️🤪🤪🤪🤪🤪

  1. ឈិនឡាញ់ ឡាំង
   ឈិនឡាញ់ ឡាំង
   3 muaj më parë

   gcffh55Z 😂😚

 50. Sdoo Asooo
  Sdoo Asooo
  4 muaj më parë

  ល្អ

 51. ប្រុស ស្វិត {Remix tik tok}
  ប្រុស ស្វិត {Remix tik tok}
  4 muaj më parë

  ខប់ ណាស៎ បង +1 មកលេងខាងញុមវិញផង់

 52. heng sokthai
  heng sokthai
  4 muaj më parë

  dep bro aright +1

  1. Fhfj Dhfhk
   Fhfj Dhfhk
   3 muaj më parë

   thhhhhhhtbhthhtthtyttthhhhhythhtnhynnnnynhhyyhnynhnhhhnjyyhhjhjh

  2. Fhfj Dhfhk
   Fhfj Dhfhk
   3 muaj më parë

   hyttthyhtyynnnnnjy

  3. Fhfj Dhfhk
   Fhfj Dhfhk
   3 muaj më parë

   Ynjyynyyyyyynyynjjnynyyhnyyjnnyyyhj

 53. Channim Bun
  Channim Bun
  4 muaj më parë

  ពីរោះណាស់ប្រូ

  1. Ja Ha
   Ja Ha
   3 muaj më parë

   💝

 54. សុម៉ាលី Somali
  សុម៉ាលី Somali
  4 muaj më parë

  ពីរោះកប់កប់❤️️❤️️😘😇

  1. Kim Khuon
   Kim Khuon
   2 muaj më parë

   Wqqtagggkkmnmbjd

  2. Huy Huy
   Huy Huy
   3 muaj më parë

   💖💖💖💖💖

 55. Ok Ok
  Ok Ok
  4 muaj më parë

  12355560

 56. Music & Game
  Music & Game
  4 muaj më parë

  ពិរោះៗ

 57. sinath Sum
  sinath Sum
  4 muaj më parë

  👌👌❤️❤️

 58. Ounpov
  Ounpov
  4 muaj më parë

  👍👍👍❤️🔔

 59. ឌីជេចំណានរីមិច ភ្លេងញាក់
  ឌីជេចំណានរីមិច ភ្លេងញាក់
  4 muaj më parë

  ឌីថេចំណាន

 60. Sok Heng
  Sok Heng
  4 muaj më parë

  ចុមបងនីនតាស៎

 61. ChanThapk walker
  ChanThapk walker
  4 muaj më parë

  ខប់បង

 62. Vichet Khmer Song
  Vichet Khmer Song
  4 muaj më parë

  Good

 63. SaNy KH
  SaNy KH
  4 muaj më parë

  Hello

 64. Bro Kong
  Bro Kong
  4 muaj më parë

  1. Bro Kong
   Bro Kong
   4 muaj më parë

   ងយុុយុ

  2. Bro Kong
   Bro Kong
   4 muaj më parë

   ុ្លលើើ

 65. Hikភី Hik
  Hikភី Hik
  4 muaj më parë

  ផ្កា

  1. Chan Kuma
   Chan Kuma
   Muaj më parë

   ឲរររឲឲេឲផឲឋឋផ

 66. Pheak Kdey
  Pheak Kdey
  11 muaj më parë

  Good

  1. Jsjshd jdjdjd
   Jsjshd jdjdjd
   4 muaj më parë

   @Edit Mp4 the video pp

  2. Jsjshd jdjdjd
   Jsjshd jdjdjd
   4 muaj më parë

   @Edit Mp4 the video pp

  3. Edit Mp4 the video
   Edit Mp4 the video
   6 muaj më parë

   Thank you